سفارش تبلیغ
صبا
 
میلاد حضرت رئوف مبارکتان باد
نویسنده : دوستدار امام رضا
تاریخ : دوشنبه 92 شهریور 25
زمان : ساعت 9:33 عصر

بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات

بر شافع ما روز قیامـت صـلوات

در شـام ولادتـش که شادنـد همـه

بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات

قطعه ای از فردوس بهشت

بلیط ماندن مانده ست در دستهای من


در این همه مسافر حرم نبود جای من؟


رفیق عازم سفر، فقط «سلام» را ببر


سفارش مریض حضرت امام را ببر


زائری بارانی ام آقا به دادم می رسی؟

زآستان رضا سرخط امان دارم

رخ نیاز بر این پاک آستان دارم

اگر چه کم زغبارم، به شوق نکهت گل

همیشه جای، در این طرفه بوستان دارم

ز تیر حادثه مرغی شکسته بال و پرم

درین چمن به صد امید آشیان دارم


یک نفس و آن هم امام رضا...

السلام ای حضرت سلطان عشق

یا علی موسی الرضا ای جان عشق

السلام ای بهر عاشق سرنوشت

السلام ای تربتت باغ بهشت

درود بر حرم پاک هشتمین سلطان

ای پسر فاطمه، نور هدی

سبزترین باغ بهار خدا

با تو دل از غصه رها می شود

پاکتر از آینه ها می شود

ای گل گلزار خدا، یا رضا

آینه ی قبله نما یا رضا

سبز ترین گلشن عشق و امید


حریمت قبله ی جانم/ بود حب تو ایمانم

تو را هر لحظه می خوانم/ رضا جانم، رضا جانم

منم مست ولای تو/ گدایم من گدای تو

نهادم سر به پای تو/ رضا جانم، رضا جانم


گدایم من گدای خورشید نگاه تو

چشمه‌های خروشان تو را می‌شناسند

موج‌های پریشان تو را می‌شناسند


پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی

ریگ‌های بیابان تو را می‌شناسند


نام تو رخصت رویش است و طراوت

زین سبب برگ و باران تو را می‌شناسند


از نشابور بر موجی از «لا» گذشتی

ای که امواج طوفان تو را می‌شناسند

بیکران ترین دریای محبت

زائری بارانی ام آقا بدادم میرسی؟

بی پناهم، خسته ام،تنهابدادم میرسی ؟

گر چه آهونیستم اماپراز دلتنگی ام

ضامن چشمان آهوهابه دادم میرسی ؟

ازکبوترهاکه میپرسم نشانم میدهند

گنبدو گلدسته هایت رابه دادم میرسی ؟

من دخیل التماس رابه چشمت بسته ام

هشتمین دردانه زهرابه دادم میرسی ؟


هشتمین دردانه ی زهرا به دادم می رسی؟

گل تقدیم شماولادتگل تقدیم شماباگل تقدیم شماسعادتگل تقدیم شماهشتمینگل تقدیم شمااخترگل تقدیم شماتابناکگل تقدیم شماامامتگل تقدیم شماوگل تقدیم شماولایتگل تقدیم شماحضرتگل تقدیم شماثامنگل تقدیم شماالحججگل تقدیم شماعلیگل تقدیم شمابنگل تقدیم شماموسیگل تقدیم شماالرضاگل تقدیم شماراگل تقدیم شمابرگل تقدیم شماعمومگل تقدیم شمامسلمینگل تقدیم شماجهانگل تقدیم شماتبریکگل تقدیم شماعرضگل تقدیم شمامیکنمگل تقدیم شما
| نظرمرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
Design By : Ashoora.ir


 

پایگاه جامع عاشورا